Workshops

Workshops för teckenspråkstolkar

Mina workshops för teckenspråkstolkar fokuserar på hur det är att möta och förmedla musik i tolksammanhang

Tillsammans hittar vi aktören inom oss och strategier för att våga lita på våra egna tolkningar.

Workshops på tolkutbildningen

Mina workshops för blivande teckenspråkstolkar fokuserar på hur det är att möta och förmedla musik i tolksammanhang. Den ger deltagarna en försmak av hur kul man kan ha av att jobba med musik i deras framtida yrke som tolk. 

Tillsammans hittar vi aktören inom oss och strategier för att våga lita på våra egna tolkningar.

 

Workshops för barn i F-klass och lågstadiet

Tillsammans med hörande barn möter vi teckenspråket på ett lekfullt sätt.

Många barn har lärt sig några tecken redan i förskolan och är sugna på att lära sig mer, några har språket med sig hemifrån och för andra barn är det en första kontakt med språket. Oavsett utgångsläge kan man alltid möta barnen i deras nyfikenhet.

Som alla vet är barn mkt spontana så vad som helst kan hända under en workshop men grundupplägget är:

- vi pratar om exempelvis barnens husdjur och hobbies  
  och lär oss tecknen för dem
- vi samtalar kring vad döv och hörselnedsättning betyder

- vi funderingar kring vad en tolk gör
- vi sjunger tillsammans på teckenspråk

Workshops för deltagare och personal i daglig verksamhet
I denna workshop experimenterar och delar vi musiken med varandra genom att uttrycka den på teckenspråk. Vi arbetar med att leverera innehållet med tecken och känslor och framförallt gör vi det tillsammans!  

Tanken med workshopen är:

- att stärka deltagarna i deras egna resurser så att de framöver känner sig trygga i att dela sina gestaltningar 
- att stärka personalen i sitt teckenspråk och ge dem verktyg i att jobba med teckenspråket på ett kreativ sätt


Workshop för teckenspråkiga
Denna workhop passar bra som ett inslag under en årsmöteshelg eller dylikt där deltagarna får chansen att i grupp möta och experimentera med teckenspråkssång under ett par timmar.
Antal deltagare: 25-30 st.

Workshop för icke teckenspråkiga
Denna workhop passar bra som ett inslag under en årsmöteshelg, konferens, ett konvent eller dylikt där deltagarna får chansen att möta musiken och experimentera med teckenspråkssång under ca 1 timme.
Antal deltagare: 30-100 st. Optimalt max 50.

 

Bildspel:
Workshop i Eskilstuna

loading...


Några ord från tolkarna på workshopen i Eskilstuna:

"Roligt att få inspiration hur jag kan tänka framöver"

"Helena hade bra övningar och coachade bra"

"Läskigt innan men bra att få pröva och visa för sig själv att det blir så bra"


"Jag blev mkt inspirerad"

 


Några ord från pedagoger i F-klasserna: 

"Bra fakta i början, lagom för barnen att förstå, åskådligt."

"Rolig övning, leta reda på sin flock, som alla kunde delta i.
Bra att man fick röra sig lite!"

"Bra sång, lagom många tecken, det måste vara lite utmanande."

"Mycket bra upplägg, inspirerande."