Teckenspråkstolkning

 

Kulturtolkning

Främst brinner jag för att förmedla musik och teater i s.k. kulturtolkning.

 

Beställer ni mig i kulturella sammanhang får ni en tolk som ger allt för att leverera en så snarlik upplevelse som möjligt för både teckenspråkiga och icke teckenspråkiga i allt vad det innebär av att förmedla känslor, närvaro och ge språket en engagerad röst.

 
Levande tolkning

Under mina 15 år som teckenspråkstolk har jag haft stor nytta av min artistiska ådra. Genom mitt artistiska arbete har jag kunnat utforska och experimentera med teckenspråket och på så sätt upptäcka språkets fantastiska möjligheter och bredd. Detta tar jag med mig i tolksituationerna och erbjuder på så sätt en levande tolkning.

Vardags- och utbildningstolkning

Under många år låg det mesta av mitt tolkfokus på vardagstolkning, vilket innebär tolkning av vanligt förekommande situationer i vardagen som föräldramöten, arbetsplatsträffar, tandläkarbesök m.m. Men även utbildningstolkning på gymnasieskolorna var ofta förekommande och under tre år var jag stationerad på Örebro universitet.

 

Tolkning av Maria Johanssons framträdanden på SPSM:s "Lika värde"- konferens i Örebro 2014