Speakning

Teckenspråkiga läromedel

Att lägga på röst på teckenspråkiga läromedel är fantastiskt kul och utvecklande då man får gå in i en roll och försöka matcha den teckenspråkiga aktörens uttryckssätt och betoningar. Där får jag kombinera mina färdigheter som både tolk och skådespelare.

Det är nyttigt att ibland bara fokusera på och träna rösten så att man i tex. tolksammanhang har en behaglig och intressant röst att lyssna till.

 

Informationsmaterial

Jag har även lagt på röst på informationsmaterial för bland annat Vägverkets motorvägsbyggen. Min röst passar mycket bra till informativa texter så väl som till sagor och dramatiseringar.