Projektledning

Teckenspråket
Eftersom teckenspråket ligger mig varmt om hjärtat faller det sig naturligt att de projekt jag arbetar med har en anknytning till teckenspråket.

Men självklart kan projekt av annan karaktär vara intressanta så inkom gärna med en förfrågan.

 

Tydlig struktur och delaktighet

Min styrka som projektledare ligger i att jag kontinuerligt gör avstämningar och uppföljningar mot projektets mål, så att man inte hamnar på villovägar. Jag skapar en struktur som passar det aktuella projektet utifrån dess storlek och behov och ser till att alla berörda parter känner sig delaktiga i resan.

 

Ett projekt är som en resa

"Jag ser ett projekt som en spännande resa och efter varje projektresa har man alltid nya, användbara erfarenheter med sig hem. Så hör av er om ni vill att vi ska göra en resa tillsammans!" 

                                                           Helena Wästborn

 

 

Några uppdragsgivare:

SPSM (Speciapedagogiska skolmyndigheten)

Bland annat anlitad som projektledare, konsult vid upphandling och producent av teckenspråkiga läromedel. Se några av läromedlen här.

Riksteatern Örebro Län

Teamledare under planering och genomförande av VISUKAL-veckorna.