Produktion

Teckenspråket
Eftersom teckenspråket ligger mig varmt om hjärtat faller det sig naturligt att de projekt jag arbetar med har en anknytning till teckenspråket.

Men självklart kan projekt av annan karaktär vara intressanta, så inkom gärna med en förfrågan.

Klar målbild

Min styrka som producent är att jag klart och tydligt kan se slutprodukten framför mig och att jag kan förmedla den bilden så att produktionsteamet tillsammans kan förverkliga den. En drivkraft för mig är att den som sedan tar del av slutprodukten ska känna en stark delaktighet och närhet och för hoppningsvis bli lika engagerad som jag.

 

                                                           Helena Wästborn

 

MELODIFESTIVALEN 2015

WÄSTBORN Produktion producerade teckenspråks-gestaltningen av Melodifestivalen 2015.
I rollerna som producent och teckenspråksartist genomförde Helena Wästborn tillsammans med sitt team den mest omtalade teckenspråksgestaltning av Melodifestivalen någonsin.
Ett stort tack för det enorma gensvar som produktionen har fått!