UPPDRAG 2019

JANUARI
 

Teckenspråkstolkning
Utbildnings, vardags - och bildtelefonitolkning åt Neriketolkarna AB
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB.
 


FEBRUARI
 

Workshop
Workshops med Birgittaskolans åk F-sär10 på deras Vänskapsdag.
 

Teckenspråkstolkning
Utbildnings, vardags - och bildtelefonitolkning åt Neriketolkarna AB
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB.
Vardagstolkning åt Tolkcentralen Örebro.
 

MARSTeckenspråkstolkning
Utbildnings, vardags - och bildtelefonitolkning åt Neriketolkarna AB
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB och Örebro Tolkcentral.
 

APRIL


Teckenspråkstolkning
Utbildnings, vardags - och bildtelefonitolkning åt Neriketolkarna AB
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB och Örebro Tolkcentral.

 

MAJ


Teckenspråkstolkning
Utbildnings, vardags - och bildtelefonitolkning åt Neriketolkarna AB
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB och Örebro Tolkcentral.


 

JUNI


Teckenspråksgestaltning Opera
Framförde tillsammans med solisten Natalie Jones en studie-föreställning på Kungliga Musikhögskolan där man ville undersöka om publiken får en större behållning och förståelse av de framförda styckena om de även får ta del av dem på teckenspråk. 


Teckenspråkstolkning
Teckenspråkstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB, Örebro Tolkcentral och Neriketolkarna AB.AUG-DEC


Teckenspråksartisteri på Stockholm Pride
Ett av de mest underbara uppdragen i hela världen! Så mycket kärlek på ett och samma ställe och alla dessa fantastiska artister och deras musik. Går inte att beskriva!


Projektanställning
Projekledare för utveckling av läromedel på teckenspråk på Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM).


SEPTEMBER


Workshop
Ännu ett härligt besök hos deltagarna i Revyresan i Borlängen där vi tillsammans arbetade fram en härligt teckenspråkskoreografi.

Teckenspråksartisteri
Uppträdande Dövas Dag Visby tillsammans med Tommy Krångh

 

WÄSTBORN Tolk & Artisteri bildades 2012 och ombildades 2015 till WÄSTBORN Produktion AB.