UPPDRAG 2017

JANUARI
 

Projektledning/Produktion
Projektledning för produktion på SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kulturtolkning
Teckenspråksgestaltning/tolkning av föreställningen "Stormen" på Örebro Länsteater.

Barnsånger
Inspelning av barnsånger på teckenspårk till läromedel åt projektet DATE(HSO)  FEBRUARI
 

Projektledning/Produktion
Projektledning för produktion av teckenspråkiga läromedel åt SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Teckenspråkstolkning
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB
 

MARSTeckenspråksgestaltning Melodifestivalen-17
WÄSTBORN Produktion har återigen fått äran att producera teckenspårksgestaltningen av Melodifestivalens Final.


Projektledning/Produktion
Projektledning för produktion av teckenspråkiga läromedel åt SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Teckenspråkstolkning
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB

Bisittning/Regissör
Bisitning/Regissör vid röstsättning av teckenspråkiga produkter hos Take Off.

Producent EU, FN och Norden
Det digitala läromedlet på teckenspråk EU, FN och Norden är lanserat och beställs via https://digitecken.spsm.se.

 

APRIL
 

Kulturtolkning
Teckenspråksgestaltning/tolkning av föreställningen "Det som är vårt" på Örebro Länsteater.

Kulturtolkning
Teckenspråksgestaltning/tolkning av föreställningen "Kärleken är fri" åt Örebro Länsteater.

Teckenspråkstolkning
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB.

Bisittning/Regissör
Bisitning/Regissör vid röstsättning av teckenspråkiga produkter hos Take Off.

 

MAJ
 

Teckenspråkstolkning
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB


Översättning
Översättningsuppdrag av teckenspråkiga läromedel åt SPSM.

 

JUNI

Bisittning/Regissör
Bisitning/Regissör vid röstsättning av teckenspråkiga produkter hos Take Off.

Teckenspråkstolkning T&T
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB.
 


JULI
 

Teckenspråkstolkning STAB
Tolkning under de intensiva dagarna på Almedalsveckan.


AUGUSTI

Teckenspråkstolkning T&T
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB.

Läromedelsinspelning
Intog rollen som NO-lärare under inspelning av läromedel åt SPSM.


SEPTEMBER

Läromedelsinspelning
Intog rollen som NO-lärare under inspelning av läromedel åt SPSM.


 

OKTOBER
 

Översättning
Översättningsuppdrag av teckenspråkiga läromedel åt SPSM.

Workshop
Workshop med Revyresan i Borlänge.

Teckenspråkstolkning T&T
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB.

Nordiska museet
Inspelning av tolkade utställningar
 

NOVEMBER
 

Jubileum
Sammanställa manus och framföra underhållningen vid Riksgymnasiets 50-års jubileum.

Teckenspråkstolkning T&T
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB.

Översättning
Översättningsuppdrag av teckenspråkiga läromedel åt SPSM.

Bisittning/Regissör/Röstaktör
Bisitning/Regissör vid röstsättning av teckenspråkiga produkter hos Take Off.

Granskning
Granskning av röstsättning
 

DECEMBER
 

Nobel
Teckenspråksgestaltning och tolkning på Nobelsändningen

Översättning
Översättningsuppdrag av teckenspråkiga läromedel åt SPSM.

Bisittning/Regissör/Röstaktör
Bisitning/Regissör vid röstsättning av teckenspråkiga produkter hos Take Off.

Granskning
Granskning av röstsättning

Teckenspråkstolkning T&T
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB.


 


 

WÄSTBORN Tolk & Artisteri bildades 2012 och ombildades 2015 till WÄSTBORN Produktion AB.