UPPDRAG 2015

JANUARI
 

Projektledning
Projektledning för produktion på SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kulturtolkning
Teckenspråksgestaltning/tolkning av föreställningen Tribes på Örebro Länsteater. FEBRUARI
 

Projektledning
Projektledning för produktion av teckenspråkiga läromedel åt SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Teckenspråkstolkning av informationsfilm
I samarbete med Sparky Films möjliggjorde WÄSTBORN Produktion så att en informationsfilm blev tillgänglig på teckenspråk.
 

MARS


Projektledning
Projektledning för produktion av teckenspråkiga läromedel åt SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Konsult
Konsult vid upphandling åt SPSM -  Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Teckenspråksgestaltning av Melodifestivalen
WÄSTBORN Produktion producerade årets teckenspråksgestaltning av Melodifestivalen. I rollerna som producent och teckenspråksartist genomförde Helena Wästborn tillsammans med sitt team den mest omtalade teckenspråksgestaltning av Melodifestivalen någonsin.
Ett stort tack för det enorma gensvar som produktionen har fått!

Samarbete med Danny Saucedo
Som teckenspråkskonsult/koreograf anlitades Helena Wästborn för att ge inspiration åt Danny och hans dansare till en kommande musikvideo.

 

APRIL


Projektledning SPSM
Projektledning för produktion av teckenspråkiga läromedel åt SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten.


Vinnande bidrag i tävlingen Årets stadskärna
I samarbete med Sparky Films möjliggjorde WÄSTBORN Produktion så att Örebro City och Örebro kommuns vinnande bidrag i tävlingen "Årets stadskärna" blev tillgängligt på teckenspråk. Det var också det teckenspråkstolkade bidraget som Örebro tävlade med.
 

MAJ


Projektledning SPSM
Projektledning för produktion av teckenspråkiga läromedel åt SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten.

JUNIProjektledning SPSM
Projektledning för produktion av teckenspråkiga läromedel åt SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Speakeruppdrag
För en återkommande kund. I samarbete med Take Off.
 

AUGUSTI


Kulturtolkning
Tolkning av Charlotte Signahl och Jonas Helgesson i samband med SPSM Mellerstas regiondagar.

Projektledning SPSM
Projektledning för produktion av teckenspråkiga läromedel åt SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten.
 

SEPTEMBER


Projektledning SPSM
Projektledning för produktion av teckenspråkiga läromedel åt SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten.


Tillgänglighet
Tillgängliggjorde projektet "Delta i Kultur och hälsa"s informationsvideo på teckenspråk. I samarbete med Studiefrämjandet och Lindahl film.
 

OKTOBER


Projektledning SPSM
Projektledning för produktion av teckenspråkiga läromedel åt SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten.
 
Prinsdopet teckenspråkstolkas i SVT
Direktsänd teckenspråkstolkning av Prins Nicolas dop tillsammans med Sanna Lafork.

Kulturtolkning
Teckenspråksgestaltning/tolkning av föreställningen "En slavisk dans" på Örebro Länsteater. 


Workshop/Underhållning
Underhöll och sjöng tillsammans med deltagarna på FSDB:s familjehelg. 
 

NOVEMBER


Projektledning SPSM
Projektledning för produktion av teckenspråkiga läromedel åt SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten.
 

DECEMBER


Projektledning SPSM
Projektledning för produktion av teckenspråkiga läromedel åt SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Nobelsändningen teckenspråkstolkades och gestaltades på SVT play
Direktsänd teckenspråkstolkning och teckenspråksgestaltning av Nobelfesten.

2:a plats i PRIX EGALIA
Andra platsen för Melodifestivalens teckenspråksgestaltning i SVT:s mångfaldsutnämning Prix egalia blev ett fantastiskt avslut på ett spännande år.

Teckenspråksgestaltning O´Helga Natt
Allt arbete förberedes men i sista minuten ställdes julkonserten in pga av stormen Helga. 
 

WÄSTBORN Tolk & Artisteri drog igång på heltid i augusti 2012 och ombildade till aktiebolaget WÄSTBORN Produktion AB i februari 2015.