UPPDRAG 2020-2022


På grund av Covid-19 ställdes många uppdrag in dessa år.

2022

OKTOBER


Inspirationsföreläsning
Föreläsning/Seminarium på Svenska körledarnas årsträff i Öebro.2021


JANUARI 
 

Projektanställning
Projekledare för utveckling av läromedel på teckenspråk på Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM).

 

Revyresan - distansuppdrag
Översättning och bearbetning av musik till det underbara gänget i Revyresan i Borlänge.

 

APRIL
 

Skuggtecknad teater
Örebro Teater sätter upp den föreställningen "Kung Lear" tillgänglig på teckenspråk.
 


2020

JAN-DEC


Projektanställning
Projekledare för utveckling av läromedel på teckenspråk på Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM)

 

NOVEMBER


Vi håller ut
Tio svenska teckenspråksartister gick samman och teckenspråksgestaltade den viktiga låten "Vi håller ut" för att sprida hopp under Corona-tiden. 
Medverkande: Kristoffer Kold Erlandsen, Juli af Klintberg, Tommy Aldergrim, Jamila Ouahid, Helena Wästborn, Amina Ouahid, Tommy Rangsjö, Matilda Bergman, Wilma Björck och Simone Stupane. 
https://www.youtube.com/watch?v=lcCoR0GZmWQ

 

WÄSTBORN Tolk & Artisteri bildades 2012 och ombildades 2015 till WÄSTBORN Produktion AB.
2020 avvecklades företaget och Helena Wästborn arbetar vidare i anställd form och som frilans.