UPPDRAG 2018

JANUARI
 

Workshop
Workshops med F-klasserna på Almbyskolan i Örebro.

Teckenspråkstolkning
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB.

Skolverket
Översättning och inspelning av material till Skolverkets satsning inom Läslyftet i samarbete med produktionsbolaget Marilyn.  FEBRUARI
 

Workshop
Workshops med åk 1-klasserna på Almbyskolan i Örebro.


Workshop
ytterligare workshop med deltagarna i Revyresan i Borlänge.

Teckenspråkstolkning
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB
 

MARSTeckenspråksgestaltning Melodifestivalen-18
Kommer WÄSTBORN Produktion åter igen att producera teckenspråksgestaltningen av Melodifestivalen? 


Teckenspråkstolkning
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB


 

APRIL


Teckenspråkstolkning
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB.
 

MAJ
 

Teckenspråkstolkning
Vardagstolkning åt Tecken & Tolk Sverige AB 

JUNI
 


JULI


 

AUGUSTI 


SEPTEMBER 

OKTOBER
 


 

NOVEMBER
  

DECEMBER
 
 


 

WÄSTBORN Tolk & Artisteri bildades 2012 och ombildades 2015 till WÄSTBORN Produktion AB.