UPPDRAG 2020

På grund av Covid-19 ställdes många uppdrag in detta år.

 

JAN-DEC
 

Projektanställning
Projekledare för utveckling av läromedel på teckenspråk på Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM).
 

NOVEMBER
 

Vi håller ut
Tio svenska teckenspråksartister gick sammans och teckenspråksgestaltade den viktiga låten "Vi håller ut".  https://www.youtube.com/watch?v=lcCoR0GZmWQ


 

WÄSTBORN Tolk & Artisteri bildades 2012 och ombildades 2015 till WÄSTBORN Produktion AB.
2020 avvecklades företaget och Helena Wästborn arbetar vidare i anställd form och som frilans.