UPPDRAG 2021


På grund av Covid-19 ställdes många uppdrag in detta år.

 

JAN-
 

Projektanställning
Projekledare för utveckling av läromedel på teckenspråk på Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM).
 

JANUARI
 

Revyresan - distansuppdrag
Översättning och bearbetning av musik till det underbara gänget i Revyresan i Borlänge.


 

APRIL
 

Skuggtecknad teater
Örebro Teater sätter upp den föreställningen "Kung Lear" tillgänglig på teckenspråk.
 

WÄSTBORN Tolk & Artisteri bildades 2012 och ombildades 2015 till WÄSTBORN Produktion AB.
2020 avvecklades företaget och Helena Wästborn arbetar vidare i anställd form och som frilans.